Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1. Všeobecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi prodávajícím, kterým je firma
Dk-design s.r.o. se sídlem Magurská 23
080 01 Prešov
IČO:36 514 209
v obchodním rejstříku okresního soudu PO, oddíl: Sro, vložka 17127/P
IČ DPH: SK2022140593
(dále jen „prodávající“) a objednávajícím.

Předmětem je koupě a prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové stránky levne-skrine.cz
Smluvní strany se zavazují, že objednávající zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny smlouvy o dílo uzavřené na internetové stránce levne-skrine.cz provozované prodávajícím, na základě kterých prodávající dodá zboží, které prezentuje na předmětné internetové stránce (dále jen „smlouva o dílo“), a na všechny vztahy mezi prodávajícím a objednávajícím vzniklé při uzavírání smlouvy o dílo a reklamaci zboží.

Článek 2.Ochrana osobných údajov
Všechny osobní údaje, chráněné podle platných předpisů, budou použity pouze k plnění smlouvy s objednávajícím a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.
Před vytvořením objednávky si prosím pozorně přečtěte Informace o zpracování osobních údajů.
Prodávající nepřímo shromažďujete své údaje prostřednictvím souborů cookie. Přečtěte si naše pravidla cookies , které byly vytvořeny s cílem lépe pochopit tuto technologii a jak ji používáme na našich webových stránkách a na našich službách, aplikacích a nástrojích.

Článek 3. Reklamace
Záruční podmínky na zboží dodané firmou levne-skrine.cz se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy Slovenské republiky. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

Článek 4. Objednávání
Objednávajícímu bude dodané zboží a služby za předem dohodnutou cenu. Pokud jde o zboží na objednávku nebo zboží, které nemáme na skladě, prodávající objednávajícímu předem oznámí cenu a termín dodání zboží. Každá objednávka bude potvrzená e-mailem. Objednávku zboží je možné zrealizovat formou elektronického obchodu na internetové stránce levne-skrine.cz. Změny v objednávce, případně její zrušení, je možné z výrobních důvodů přijmout nejpozději následující pracovní den (do 10. hodiny) po potvrzení objednávky.

Článek 5. Dodací lhůta
Dodací lhůta vestavěných skříní na míru je do 14 pracovních dní od potvrzení objednávky objednávajícím a úhrady (rozuměj reálného připsání) zálohové platby na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V ojedinělých případech si prodávající vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty. Každá změna se objednávajícímu oznámí předem.

Článek 6. Platební podmínky
Úhrada je při převzetí zboží. Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení celkové sumy objednávky.

Článek 7. Závěrečná ustanovení
Všechny další práva a povinnosti, pokud nejsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.